O nás

Sbor dobrovolných hasičů Kozinec

Sbor dobrovolných hasičů Kozinec byl založen v roce 1900. Již z dávné historie jsou obce Kozinec a Holubice brány jako jeden celek, který má jedno legislativní a občanské vedení. 

S rokem 1900 se datuje nejen myšlenka, ale samotná realizace organizovaného boje s ohněm v našich obcích. Za touto myšlenkou převážně stojí majitelé statků a hospodářských usedlostí, kteří touto cestou chránili svoje stavení, svoje polnosti a uskladněnou úrodu včetně strojů a zařízení. Byl tedy založen tento sbor, který je nepřetržitě veden a předáván nastávajícím generacím až do současnosti. Po celou dobu své existence byl jedním z hlavních motorů společenského života. Pod tíhou a zodpovědností tohoto odkazu udržuje naše generace tento nejstarší fungující spolek v obou našich obcích.

Novodobá historie SDH

V současné době má SDH Kozinec 37 členů, skládajících se z mužů a žen různého věku, kteří jsou aktivně činní a nespočet obyvatel obce v přátelské vazbě.

V roce 2006 došlo ke generační změně ve vedení sboru. Vzápětí byla naší aktivitou a vedením obce v našem sboru zřízena výjezdová jednotka, která je vybavená po materiální a technické stránce k likvidaci požárů, na technické zásahy včetně záchranných prací vzniklých živelných pohrom.

 

Akceschopnost, nasazení. Výjezdová jednotka.

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Kozinec (JSDH) je od února 2017 zařazena v kategorii JPO III/1 s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.  Výjezd do 10 minut od nahlášení poplachové zprávy.

Nutno podotknout, že současné složení výkonného výboru SDH a výjezdové jednotky dává těmto organizacím jistou zkušenost, dynamičnost, snahu a odvahu jít dál a posouvat limity organizace a vybavení jednotky směrem kupředu. 

 

V současné době disponujeme touto technikou: 

 

Cisternová automobilová stříkačka TATRA 815 CAS 32

Velitelský automobil Škoda Fabia

Dopravní automobil FORD TRANSIT

Dýchací technika pro zasahující hasiče Dräger

Plovoucí čerpadlo Honda

Motorová pila HUSQVARNA

Elektrocentrála HERON

Motorové kalové čerpadlo HERON

Přenosný osvětlovací stožár 2x 500w

Přenosná stříkačka PS 12

Pěnotvorné hasící zařízení PROpak

Zdravotnický batoh pro první pomoc

Automatický externí defibrilátor

Páteřová deska + fixátor hlavy

 

a další.