Normální je pomáhat

SDH Kozinec se významně zapojuje do společenského dění obce Holubice-Kozinec pořádáním kulturních a sportovních akcí převážně pro děti, ale i pro dospělé. Dále mimo priority zásahů u požárů vykonáváme v případě potřeby veřejně prospěšné práce pro obec, nebo pro jednotlivé spoluobčany našich obcí. Naše motto, náš „vedlejší“ cíl a snaha je ukázat hlavně dětem že NORMÁLNÍ JE POMÁHAT. Že v dnešní komerční době se dá udělat spousta věcí, která není jen honorovaná penězi za odvedený skutek. Na tento jev můžeme vhodně poukázat prostřednictvím činnosti našeho spolku, našeho sboru, při pořádání společenských akcí.

Naše výjezdy a zásahy jsou nejen v katastru obce

Holubice – Kozinec, ale i v okolních obcícH

Vytváříme i akce pro děti v kombinaci nápadů, ženské preciznosti v detailech a mužské síly a možností realizace s využitím technického zabezpečení.